Smilla Ubbe - Sagoläsning

Lilla Huset 15:30 och 18:00

Som en del av sitt engagemang i Extinction rebellion gjorde Smilla en saga som vi får ta del av på festivalen. Sagan passar för alla, stora som små!

Nina Wormbs (KTH)

Stora scen 11:30

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria på KTH. Hon har intresserat sig för synen på teknikens roll och möjligheter för kommunikation och förändring. Det senaste decenniet har hon skrivit alltmer om klimat och miljö, både från ett systemiskt och ett individuellt perspektiv. I samarbete med retorikern Maria Wolrath Söderberg har hon nyligen genomfört ett projekt om legitimeringsprocesser för att inte handla i klimatfrågan, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Hon har haft uppdrag för regeringen, sitter i insynsråden för Myndigheten för tillgängliga medier och Kungliga biblioteket samt deltar i den offentliga debatten.

Fotograf: Sara Appelgren

Pia Björstrand

Stora scen 12:30

Pia Björstrand är en advokat med ett hjärta som brinner för livet på jorden. Hon är talesperson för Klimataktion och engagerad i Naturskyddsföreningen, Omställningsrörelsen, End Ekocide Sweden och Naturens Rättigheter. Hon sitter i styrelsen för Naturarvet och har varit ordförande för Naturskyddsföreningen i Nyköping/Oxelösund. Hon har startat nätverken #Lawyersforfuture och Swedish Earth Right Lawyers. Hon har varit med och arrangerat globala klimatstrejker på det lokala planet och jobbar mycket med att få breda samarbeten kring miljöfrågor.

Pia kommer att tala om hur vi kan inspirera oss själva och andra till ett större engagemang i klimatfrågan.

Smilla Ubbe

Stora scen 13:00

Jag kommer att prata om lustfyllt engagemang och vikten av att organisera sig ur ett ungdomsperspektiv.

Om mig:
Jag är en konstnär och klimataktivist på 23 år med bakgrund i bland annat elevrörelsen och eventplanering. Just nu är jag aktiv i flera olika organisationer, bland annat som styrelseledamot i Jordens Vänner och Auroramålet, och som konstnär i Extincion Rebellion. Till vardags arbetar jag som gruppledare för Greenpeace värvarteam i Stockholm, något som gett stor inblick i var klimatdebattens fokus borde ligga.

Fredrik Holm (Gröna mobilister)

Lilla scen 13:30

Fredrik Holm har skrivit böckerna Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö och Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet, båda på uppdrag av Gröna Bilister. Där pläderar han för en trafikplanering som tar vara på stadens dyrbara utrymmen genom att sätta fotgängare och cyklister i fokus. Det ger en lång rad vinster för människa och miljö – och gör ändå inte livet sämre för den som verkligen behöver köra bil.

Lars-Åke Lidstrom - "Upp med solceller på flerfamiljshusen"

Lilla scen 15:00

Klimatkrisen kräver att vi tar tillvara solenergin överallt. Lars-Åke berättar om hur deras BRF gått tillväga för att installera solceller på deras tak.

Inger Björklund (Rektor och författare) - "Framtiden är barnens! - kreativa och hållbara handlingar"

Lilla scen 17:00

Inger Björklund är rektor i förskolan som startat och drivit ett flertal förskolor med inriktning mot lärande för hållbar utveckling. Hon publicerade i år tillsammans med två medförfattare boken "Ekologins nyanser - undervisning och lärande för hållbar utveckling i förskolan". Hon brinner för att skapa förutsättningar, tillsammans med sina pedagoger, för våra yngsta samhällsmedborgare att utveckla hopp, agens, hållbara vanor och framtidstro.

Camilla Bergvall - Djurens rätt

Stora scen 17:30

Camilla Bergvall är riksordförande för Djurens Rätt som sedan 1882 stått på djurens sida. Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är de en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Under Klimatfestivalen kommer Camilla Bergvall att berätta om Djurens Rätts arbete för att montera ned de ohållbara djurfabrikerna som drabbar såväl djur, klimat och folkhälsan. Fotograf: Jacob Grange

Ola Schubert (Odla Ihop) - "Matsäkerhet och resiliens"

Lilla scen 18:00

Sitter i styrelsen för Odla Ihop, en ideéll förening för urbana pedagogiska tillsammansodlingar för alla mitt i stan.

Initiativtagare till “Under ekarna” där jag undersöker och arbetar med ekollon som en framtida basgröda.

För att kunna genomföra en faktisk klimatomställning i en stad så behöver vi se detta ur ett långsiktigt och holistiskt perspektiv och invånarna behöver ges möjlighet att vara delaktiga. En omställning handlar inte endast om att bygga mer “klimatsmart” eller om att producera och bruka mer “grön el”. Det handlar om att förändra ett djupt rotat beteende, att anpassa oss till en värld och en tid i snabbt förändring. En omställning handlar bl a om att ta tillvara på allt det engagemang och all den energi som medborgarna är villiga att bidra med. Det handlar om att förbereda oss inför en utmanande framtid där mat-, vatten- och elbrist kan bli vår tids största utmaningar. Det handlar om att ta människors oro på allvar och att våga prata om de svåra frågorna.

Alasdair Skelton (SU) - "Klimatkrisen, vi kan lösa den!"

Stora scen 19:00

Alasdair Skelton är professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet. Han forskar och utbildar om stenar, jordbävningar, dåtidens klimat och den pågående klimatkrisen. Fram till 2021 var en föreståndare för Bolincentret för klimatforskning - ett konsortium av över 400 klimatforskare. Idag leder han ett europeiskt initiativ för att skapa gemensamma högskoleutbildningar om klimatkrisen och lösningar. Han har utbildat tiotusentals människor i alla åldrar om geologi och klimatet. Han är ordförande i den ideella föreningen Researchers desk.

Fotograf: Eva Dalin

Inställd Kali Andersson - Klimatpsykologerna

Inställd Leo Rudberg