Jordens Vänner

Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth - världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 aktivistgrupper i 75 länder som jobbar för klimaträttvisa. Vår vision är en rättvis, hållbar värld med samhällen som lever i harmoni med naturen.

Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom tio år planerar världens regeringar att bränna 120 procent mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet1. För att skapa en hållbar framtid måste det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att riva upp dessa planer. Det går helt enkelt inte att lösa de många sociala och ekologiska kriser världen upplever när ledare sätter kortsiktig ekonomisk tillväxt först.

Jordens Vänner ifrågasätter makteliten som tjänar på klimatkrisen och arbetar sida vid sida med dem som påverkas mest av klimatförändringar, fattigdom och utanförskap.

Klimatforum Hägersten

Vi är en lokal grupp för personer boendes i stadsdelen Hägersten/Liljeholmen som vill verka för en klimatsmartare stadsdel. Forskningen är tydlig, vi måste sänka våra koldioxidutsläpp, både drastiskt och snabbt!

Vi träffas ungefär en gång i månaden, och arbetar däremellan i arbetsgrupper i syfte att påverka den lokala miljöpolitiken. Vi deltar också tillsammans i demonstrationer och events som ordnas av andra. Vill du vara med? Välkommen!

Djurens rätt

Djurens Rätt är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med 50 000 medlemmar. Vi arbetar för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring vill vi förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med regionala miljö- och planfrågor och arrangerar utflykter genom Storstockholms naturguider. Vi bevakar de övergripande frågorna i Stockholms län som berör fler än en kommun, exempelvis de gröna kilarna, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik och utbyggnaden av staden. De lokala frågorna hanteras i våra 25 kretsar. Inom länsförbundet finns arbetsgrupper som intresserar sig särskilt för bl.a. klimat, skog och cykelfrågor.

Klimatgruppen arbetar för att uppmuntra till aktiv handling för att stoppa klimatförändringarna. Gruppen ordnar seminarier och delar information för att lära sig mer, träffar politiker, ordnar seminarier, skickar skrivelser m.m. för att påverka utåt.

Inom klimatgruppen finns grupper som arbetar med särskilda frågor som kollektivtrafik, stadsbyggnad, koldioxidbudget, vätgas som energibärare m.m.

Länsförbundet och klimatgruppen har gjort en enkät till de olika partierna i regionen och frågat hur deras klimatpolitik ser ut. Svaren finns redovisade på förbundets hemsida.

Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna. Vi är den politiska gröna rösten i valet.

11:30-13:30 kommer Gia Luhr och pratar Stockholms klimatarbete och koldioxidbudget som klimat- och miljöborgarråd.

13:00-14:00 kommer Carl Ståhle som från MP:s klimatnätverk och sammankallande för gruppen som jobbade med Klimatfärdplanen och pratar om MP:s nationella klimatfärdplan.

Vänsterpartiet

Den blinda tron på marknaden och att blunda för klimatkrisen är gårdagens politik. Omställningen behöver ske omgående och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris vi befinner oss i. Med en grön politik från vänster kan vi skapa fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna.

Fossilindustrin prioriterar sina egna vinster framför de förödande konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med enbart individuella insatser som sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs stora samhälleliga förändringar.

Läs mer om vår klimatpolitik nationellt eller för Stockholm.

Klimatalliansen

Vi är en allians för klimatet som vill in i riksdagen 2022. Alla som stödjer vår valplattform är välkomna i vår allians, oavsett partitillhörighet eller ideologisk hemvist. Det som förenar oss är vår brinnande insikt om att vi behöver göra något åt klimatkrisen NU.

Sök upp oss på vår hemsida klimatalliansen.nu, vår YouTube-kanal, eller våra sociala medier (insta, twitter, facebook), och ställ dig på klimatets sida. Du kan också hitta oss i appen Rösta Rätt.

Feministiskt initiativ

Det feministiska partiet i Stockholms stad!

Feministiskt initiativ (Fi) är ett politiskt parti med intersektionell feminism och antirasism som ideologisk utgångspunkt. Det innebär att vi ser hur flera maktordningar, som kön, könsidentitet eller uttryck, uppfattningar om ras eller etnicitet, klass, funktion, religion eller trosuppfattning, ålder och sexualitet eller sexuell läggning, samverkar och påverkar människors förutsättningar och möjligheter i livet. Vi vet att strukturella problem kräver strukturella lösningar. Därför arbetar vi dagligen för ett inkluderande och demokratiskt samhälle - med hållbarhet, välfärden och allas lika värde i fokus!

Feministiskt initiativ Stockholm (Fi Stockholm) är en kommunförening inom Feministiskt initiativ. Vi bedriver progressiv politik för Stockholms stad sedan 2014 och är det yngsta partiet i kommunfullmäktige. När de äldre partierna använder feminism som en krydda, gör vi feminism i praktiken och ser till att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar all vår politik. I kommunen lyfter vi konkreta åtgärder för ett klimaträttvist Stockholm, utan att tumma på jämställdheten och jämlikheten. Vi förstärker de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten.

Sedan 2018 sitter vi i opposition och fortsätter vara en progressiv kraft för ett tryggt Stockholm för alla och en bred vänster!

Vi Håller Oss På Jorden

Vi håller oss på jorden är en politiskt obunden ideell organisation. Vi uppmanar individer att välja flygfritt och att prata om flyg och klimat med sin omgivning med syfte att minska utsläppen, förändra normerna och påverka opinionen. Vår utgångspunkt är att de flesta skulle vara beredda att kämpa för att lösa klimatkrisen om de insåg allvaret och betydelsen av sitt eget agerande.

Hållbara Aspudden

Hållbara Aspudden är ett medborgarinitiativ som ska fungera som en plattform för lokalt klimatengagemang. Vi vill samla människor, engagera och inspirera till att skynda på klimatomställningen och starta igång konkreta projekt.

Vi vill sänka tröskeln för Aspuddensbor att engagera sig i klimatomställning.Vi tar inspiration från hur invånare arbetar för att göra Hammarby Sjöstad klimatneutral till 2030 inom projektet "Hammarby Sjöstad 2.0".

Vi behöver vara fler om initiativet Hållbara Aspudden ska gå framåt. På klimatfestivalen ska vi samla in namn, tips, ideer och inspiration för att kunna ta nästa steg framåt tillsammans.

Röda korsets folkhögskola

Röda Korsets folkhögskola ligger mitt i Skärholmen i Stockholm. Här pluggar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och en spännande blandning av människor med olika bakgrunder. Folkhögskolan har ett globalt och socialt fokus och Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet. På vår Kurs i Hållbar Utveckling får du en bred allmänbildning inom klimat- och hållbarhetsfrågor, samtidigt som du ges möjlighet att hitta den nisch som passar dig. Vi varvar teoretiskt med praktiskt, och deltagargruppen är det viktigaste verktyget för lärandet. En sju veckors praktik på lämplig plats ingår, samt intressanta studiebesök och en längre studieresa med tåg inom eller utom Sverige.

Vintervikens bilpool

Alla hushåll behöver inte ha en bil, men ibland kanske man behöver en. Vi är 19 hushåll i Aspudden, Örnsberg och Axelsberg som spar pengar och miljö genom att dela på två bilar. Vi är Vintervikens bil och har delat på bilar i över 20 år. Kom och prata med oss om hur det är att driva en bilpool eller om du är intresserad av att ställa dig i vår kö.

www.vintervikenbil.se

Animal Rebellion

Animal Rebellion är en systerorganisation till den internationella klimatrörelsen Extincition Rebellion, som fokuserar på djurindustrins roll som en av de största utsläpparna av växthusgaser och pådrivare av klimatförändringarna, och på nödvändigheten att snarast ställa om vårt livsmedelssystem från animaliebaserat till växtbaserat.

För trots att IPCC, FAO, UNEP och EAT och många andra förordat det för att ha en chans att klara 1,5-gradersmålet har det inte rönt samma uppmärksamhet som fossilindustrin, och det är fortfarande många som inte förstår den starka kopplingen mellan vår kött- och mjölkkonsumtion och klimatkrisen, eller med många av de andra kriserna vi levermed idag – miljön, världshungern, hälsan, utrotandet av arter, döda havsbottnar, pandemier, alla miljarder djur som lider inom djurindustrin. Samtidigt som just en omställning till växtbaserat är det som snabbast kan sänka, inte bara de nya utsläppen utan även de som redan finns i atmosfären! Det är alltså både viktig info och hoppfulla nyheter vi vill sprida.

Vi i Animal Rebellion Stockholm delar gärna med oss både av fakta och inspiration, och hälsar alla som vill veta mer om den växtbaserade vägen ut ur klimatkrisen välkomna till vårt infobord som vi delar med Climate Save Sweden/Plant based Treaty.

Save Movement Sverige

Save Movement Sverige är en förening som består av lokala grupper runt om i landet som regelbundet står vid slakterier i solidaritet med djuren. Vårt mål är att vi människor avslutar utnyttjandet och dödandet av djur. Vi lyfter också djurindustrins klimatpåverkan och verkar för en övergång till ett växtbaserat matsystem för både djurens och klimatets skull. På klimatfestivalen vill vi erbjuda besökare att skriva under på Plant Based Treaty (PBT) som är en internationell kampanj för att växla om till växtbaserad mat. Save Movement Sverige tillhör ett internationellt nätverk med hundratals grupper runt världen som ingår i Animal Save Movement.

Odla ihop

Reformisterna